تعرفه آگهی های عادی

مدت نمایش :
بخش مکان نمایش تبلیغ طول (پیکسل) ارتفاع (پیکسل) فرمت فایل مدت تعرفهریال سفارش
سایت اصلی صفحه اول - بالای صفحه - اسلاید شو 1400 400 عکس یک ماه رایگان سفارش
سایت اصلی صفحه اول - پایین صفحه - تبلیغات 4 تایی 280 210 عکس - گیف یک ماه رایگان سفارش
سایت اصلی سایر صفحات - هدر 468 60 عکس - گیف یک ماه رایگان سفارش
ساب دامین همه صفحات - هدر - در اختیار ساب دامین 468 60 عکس - گیف یک ماه رایگان سفارش
ساب دامین همه صفحات - پایین صفحه - تبلیغات 3 تایی - در اختیار ساب دامین 300 200 عکس - گیف یک ماه رایگان سفارش
ساب دامین همه صفحات - فوتر - چشمکزن 468 60 عکس - گیف - فلش یک ماه رایگان سفارش
اطلاعات جامع کاربران هدر 468 60 عکس - گیف یک ماه رایگان سفارش
مدیریت صفحه اول - خوش آمدگویی 800 450 عکس - گیف - فلش یک ماه رایگان سفارش

تعرفه آگهی های ویژه

مدت نمایش : تعداد ستاره :
بخش مکان نمایش فرمت سایز(پیکسل) ستاره مدت تعرفهریال سفارش

موردی یافت نشد!

تعرفه ثبت نام کاربران

نوع شهر :
نقش مدت ساب دامین + اطلاعات جامعریال اطلاعات جامعریال ثبت
کاربر ویژه شش ماهه 2,000,000 ریال 1,000,000 ریال ثبت
کاربر ویژه یک ساله 3,500,000 ریال 1,750,000 ریال ثبت
کاربر ویژه دو ساله 5,000,000 ریال 2,500,000 ریال ثبت
کاربر ویژه سه ساله 6,500,000 ریال 3,250,000 ریال ثبت
کاربر ویژه پنج ساله 8,000,000 ریال 4,000,000 ریال ثبت