مشارکت در امور فرهنگی ورزشی

این شرکت با تائسیس باشگاه فرهنگی ورزشی در زمینه ی ورزش فوتبال و فوتسال در رده های سنی خردسال نو نونهال و نوجوان و جوانان بانام ماشین سازی شاهین نصر فعالیت میکند