ماشین آلات

با بهر گیری از ماشین آلات تراشکاری فرزکاری و سوراخکاری و قلاویزکاری و پرس کاری و برشکاری و ریخته گری وذوب فلزات و نجاری و خم کاری نیاز خود را برای هر نوع تولید صنعتی برآورد کرده است