کارخانه ماشین سازی شکوه شاهین نصر

این کارخانه در استان لرستان شهرستان خرم آباد ودر مجاورت روستای زیبای هولاندشت از توابع بخش مرکزی ودر ۱۵ کیلومتری جاد اصفهان و تهران قرار گرفته ودر زمینی به مساحت۲۰ بیست هزار متر مربع احداث گردیده که دارای حدود ۶شیش هزار متر سالن وساختمان اداری و رفاهی و مسکونی میباشد