استراتژیهای بلند مدت شرکت

این شرکت گام در راهی بلند گذاشته که انتهای آن اعتلای صنعت لرستان است وآن ایجاد خط تولید الکترو موتور DC.و ac است که با یاری خدا تاکنون موفق شده ایم مقدمات اولیه از جمله سالنهای تولید و طرحهای آن را آماده کنیم و نیز علم تولید آن را بیاموزیم که در این راه با اعتماد به نفس و ایمان قوی تری گام برداریم. به امید موفقیت